Kategórie
Medzigeneračné podnikanie

Prepojenie minulosti s budúcnosťou

Prepojenie minulosti s budúcnosťou

Medzigeneračné podnikanie predstavuje jedinečný fenomén, kde sa podnikateľské skúsenosti a tradície prenášajú z jednej generácie na druhú. Tento proces je zvlášť bežný v rodinných firmách, kde sa dedičstvo a hodnoty spájajú s novými inováciami a technológiami. Medzigeneračné podnikanie poskytuje stabilitu a dlhodobú perspektívu, ktorá môže byť rozhodujúca pre úspech a rast podniku.