Koncepčný model medzigeneračného podnikania v dobe digitalizácie

Koncepčný model
Koncepčný model Fáza 0 Fáza 1 Fáza 2 Fáza 3 Fáza 2