Dashboard

Potenciál podnikania na Slovensku

Podiel dospelých, ktorí začínajú podnikať s technológiami alebo postupmi, ktoré sú buď nové pre ich oblasť, nové pre ich krajinu alebo nové pre svet (% TEA)

* TEA –

Podiel mladých ludí, ktorí začínajú podnikať s technológiami alebo postupmi, ktoré sú buď nové pre ich oblasť, nové pre ich krajinu alebo nové pre svet (% TEA) – porovnanie Slovenska s Európou a KVD

Podiel seniorov, ktorí začínajú podnikať s technológiami alebo postupmi, ktoré sú buď nové pre ich oblasť, nové pre ich krajinu alebo nové pre svet (% TEA) – porovnanie Slovenska s Európou a KVD