Tabuľka 1: Posúdenie digitálnej zrelosti firmy 1

Vážený respondent,
tabuľky nižšie obsahujú popisy úrovne digitálnej zrelosti spoločnosti podľa vybraných dimenzií. Prosím, označte výber pre Vašu spoločnosť v každej dimenzii.
Následne, okrem skóre a súhrnného pohľadu na zrelosť Vašej spoločnosti získate aj rámcové návrhy stratégií na posun smerom k vyššej úrovni digitálnej zrelosti. Zjednodušený výstup môžete získať vo forme tabuľky, ktorú si doplníte podľa svojich potrieb.

Úroveň 1 – Základná Úroveň 2 – Stredná Úroveň 3 – Dobrá Úroveň 4 – Vynikajúca
Skúsenosti zákazníkov Iba jeden kanál, ktorý je často fyzickým obchodom.
Reaguje na potreby zákazníkov.
Viaceré kanály, ale často izolované, pričom oddelenie elektronického obchodu sa často považuje za samostatný subjekt.
Začína proaktívne reagovať na potreby zákazníkov a ovplyvňovať ich nákupné rozhodnutia
Aktívny prechod z viackanálového na multikanálový model.
Proaktívne reagovanie na potreby zákazníkov a ovplyvňovanie ich nákupného rozhodovania.
Multi-kanálový model, v ktorom sú integrované kanály, čo umožňuje bezproblémovú zákaznícku skúsenosť.
Uspokojte potreby zákazníkov ešte predtým, ako sa o týchto potrebách dozvedia (napr. s IOT)
Dáta a výkazy Takmer žiadne dáta.
Takmer žiadne prehľadové výkazy.
Spoločnosť používa vybrané dáta.
Tím ľudí manuálne analyzuje a poskytuje výkazy zvyšku spoločnosti.
Spoločnosť využíva riešenia nástrojov Big Data.
Automatizované výkazy s kľúčovými prehľadmi KPI.
Takmer 360-stupňový pohľad na zákazníka.
Spoločnosť využíva riešenia nástrojov Big Data.
Automatizované výkazy s kľúčovými prehľadmi KPI v reálnom čase.
Takmer 360-stupňový pohľad na zákazníka.
Stratégia a vedenie Takmer žiadna stratégia digitálnej transformácie.
Takmer žiadny plán na realizáciu digitálnej stratégie.
Takmer žiadna investícia.
Základná stratégia digitálnej transformácie.
Vymedzil sa základný plán na vykonávanie digitálnej stratégie.
Malý vklad riadiaceho tímu a malá finančná investícia.
Silná stratégia digitálnej transformácie.
Na vykonávanie digitálnej stratégie bol stanovený rozsiahly plán.
Vysoký klad riadiaceho tímu a vysoké finančné investície.
Rovnaké ako úroveň 3. Manažér pre digitalizáciu je súčasťou manažmentu.
Tím podnikovej stratégie a digitálny tím spolupracujú na definovaní firemnej stratégie.
Technológie Na lepšie dosiahnutie strategických cieľov spoločnosti sa takmer vôbec nevyužívajú technológie. Začínajú sa využívať nové technológie na lepšie dosiahnutie firemných strategických cieľov. Všetky nové technológie sa buď využívajú, alebo sa považujú za lepšie na dosiahnutie strategických cieľov spoločnosti. Rovnaké ako úroveň 3.
Technologický riaditeľ je súčasťou manažmentu.
Tím pre podnikovú stratégiu a technologický tím spolupracujú na definovaní firemnej stratégie.
Procesy Takmer žiadne procesy nie sú automatizované.
Nepodporujte prechod k samoobslužným službám.
Začínajú sa automatizovať základné procesy a podporovať prechod od dodávaných služieb na samoobslužné služby. Mnohé procesy boli automatizované.
Algoritmy sa vo veľkej miere používajú na automatickú optimalizáciu procesov.
Podpora prechodu od dodávaných komplexných služieb na samoobslužné služby.
Väčšina procesov je automatizovaná.
Algoritmy a strojové učenie sa vo veľkej miere používajú na automatickú optimalizáciu procesov.
Podpora prechodu na komplexné a samoobslužné služby.