Tabuľka 2: Posúdenie digitálnej zrelosti firmy 2

Úroveň 1 – Základná Úroveň 2 – Stredná Úroveň 3 – Dobrá Úroveň 4 – Vynikajúca
Kultúra a ľudia Školenie zamestnancov je neefektívne a vo veľkej miere sa spolieha na skupinu.
Nie je definovaná digitálna kultúra.
Nie sú identifikované talenty a spôsobilosti.
Niektoré školenia zamestnancov sú digitalizované a stávajú sa efektívnejšími.
Začalo sa s implementáciou digitálnej kultúry.
Začnite získavať správne talenty a spôsobilosti.
Školenia zamestnancov sú digitalizované a dostupné na požiadanie.
Bola zavedená nová digitálna kultúra.
Sú identifikované správne talenty a spôsobilosti.
Školenie zamestnancov sa posúva k jednotlivcom na požiadanie ako súčasť procesu neustáleho zlepšovania.
Spoločnosť je známa svojou skvelou digitálnou kultúrou.
Má správne talenty a identifikované spôsobilosti.
Organizácia Byrokratická organizácia.
Komunikácia sa v podstate uskutočňuje prostredníctvom e-mailov.
Začnite vytvárať agilnú organizáciu.
Komunikácia sa v podstate uskutočňuje prostredníctvom e-mailov.
Agilná organizácia.
Komunikácia prostredníctvom e-mailov a nástrojov na spoluprácu, kde sa stretávajú správni ľudia a správne informácie.
Uznávaná v priemysle ako najmodernejšia agilná organizácia schopná rýchlo sa prispôsobiť, inovovať.
Marketing Používa hlavne tradičné marketingové kanály (ako napr. TV, rozhlas). Začína používať okrem tradičných marketingových nástrojov aj nástroje digitálneho marketingu ( ako napr. Google Ads, Facebook Organic, Facebook Ads), ale iba izolovaným spôsobom. Využíva tradičné marketingové nástroje aj nástroje digitálneho marketingu integrovaným spôsobom. Rovnaké ako úroveň 3.
Skvelé pri vytváraní zdieľateľného virálneho obsahu.
Vždy experimentuje s novými vznikajúcimi marketingovými nástrojmi.
Kybernetická bezpečnosť Neplánuje sa proaktívne riešenie na kybernetické hrozby a zraniteľnosť.
Nevytvára používateľský profil na zabezpečenie riadneho prístupu k citlivým údajom.
Začína plánovať a proaktívne riešiť kybernetické hrozby a zraniteľnosť.
Riadený prístup k citlivým údajom.
Plánovanie a proaktívne riešenie kybernetických hrozieb a zraniteľnosti.
Vytvára používateľský profil na zabezpečenie správneho prístupu k citlivým údajom.
Dôvera zákazníkov je nad priemerom v odvetví.
Plánovanie a proaktívne riešenie kybernetických hrozieb a zraniteľnosti.
Vytvára používateľský profil na zabezpečenie správneho prístupu k citlivým údajom.
Dôvera zákazníkov v 90. percentile v rámci odvetvia.
Riadenie značky/Brand Management Nemá konzistentnú a diferencovanú značku naprieč digitálnymi kanálmi. Začnite budovať konzistentnú a diferencovanú značku naprieč digitálnymi kanálmi. Má konzistentnú a diferencovanú značku naprieč digitálnymi kanálmi.
Dôvera zákazníkov je nad priemerom v odvetví.
Má konzistentnú a diferencovanú značku naprieč digitálnymi kanálmi.
Dôvera zákazníkov v 90. percentile v rámci odvetvia.