Zmeranie emocionálnej inteligencie (EI)

Emocionálna inteligencia (EI) je jednou z kľúčových mäkkých zručností 21. storočia. EI umožňuje budovať efektívnu komunikáciu a vedie k úspechu v modernom svete. V podnikaní EI zlepšuje produktivitu, angažovanosť, pohodu, efektívne budovanie tímu a vedenie. Jedinečný test „Emocionálna inteligencia v podnikaní“ určí vašu úroveň emocionálnej inteligencie. Získate skóre za každý kvadrant 4-zložkového inštrumentálneho modelu emocionálnej inteligencie (model 4EI): sebauvedomenie, sebariadenie, sociálne uvedomenie a riadenie vzťahov. Získate individuálne poradenstvo o tom, ako rozvíjať svoju EI. Test vám umožní zostaviť si svoj individuálny profil EI v čase testovania. Ak nemáte aplikáciu Telegram, nainštalujte si ju.
Nasledujte odkaz na chatbot:

https://t.me/SEID_balanceEI_bot?start=ZGw6MzM5Njk.  

Odpovedzte na 40 otázok. Zaberie vám to 10 – 15 minút. Test môžete absolvovať bezplatne na našej platforme! Prajeme vám veľa šťastia!