Hodnotenie miery di...
 
Upozornenia
Vyčistiť všetko

Hodnotenie miery digitalizácie vo firme

2 Príspevky
2 Užívatelia
1 Likes
23 Zobrazenia
Michal
Príspevky: 5
Customer
Topic starter
(@michalg)
Active Member
Pripojený: pred 1 rok

Prístupy a nástroje k hodnoteniu miery digitalizácie a digitálnej zrelosti vo firme. Ako identifikovať silné a slabé stránky a na ich základe určiť ďalšie smerovanie?

Štúdie ukazujú, že využívanie digitálnych technológií v slovenských firmách je v porovnaní s priemerom Európskej únie slabé a Slovensko sa v európskom rebríčku digitalizácie podnikov nachádza na spodných priečkach. Vysokú úroveň digitalizácie spĺňajú len tri percentá firiem na Slovensku.

V tomto vlákne sa budeme baviť o možnostiach ako zlepšiť digitalizáciu podniku.

Značky témy
1 odpoveď
Príspevky: 3
(@gregi)
Active Member
Pripojený: pred 8 mesiacov

Myslím si že je dôležité, aby firmy pokračovali v rozvíjaní a zvyšovali investície do digitálnych technológií a tak podporili svoju digitálnu zrelosť, čím by sa stali viac konkurencieschopné na trhu. Tu je niekoľko iniciatív, ktoré sa tomu venujú:

  • Akčné plány digitálnej transformácie: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) pripravilo akčné plány pre digitalizáciu podnikov, ktoré zahŕňajú rôzne opatrenia na podporu digitálnej infraštruktúry a aplikácií umelej inteligencie. (link)

  • Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030: Táto stratégia sa zameriava na inováciu vo vybraných sektoroch a odvetviach a na upravenie politík a legislatívnych rámcov tak, aby podporovali digitálnu transformáciu. (link)

  • Granty od Európskej komisie: Slovenské firmy a inštitúcie môžu získať granty na zavádzanie digitálnych technológií priamo od Európskej komisie. Tieto granty sú dostupné prostredníctvom programu Digitálna Európa a sú zamerané na rôzne oblasti, vrátane dátových priestorov, umelé inteligencie a pokročilých digitálnych zručností. (link)

  • Digitálne a inovačné vouchery: Sú určené pre malých a stredných podnikateľov na podporu digitalizácie a inovácií v ich podnikaní. (link)

  • Plánované výzvy na podporu digitálnych projektov: V rámci programu Digitálna Európa na rok 2024 sú naplánované výzvy, ktoré podporujú projekty v oblastiach ako cloudovo-edgeová infraštruktúra, dátové priestory, umelá inteligencia, pokročilé digitálne zručnosti a blockchain. (link)

 

Odpovedať
Zdieľať: