Fáza 1. – Povedomie o medzigeneračnom podnikaní v dobe digitalizácie

Prvá fáza koncepčného modelu je zameraná na budovanie povedomia o medzigeneračnom podnikaní v dobe digitalizácie v organizácii. Cieľom tejto fázy je charakterizovať dôležitosť potreby formovania povedomia o medzigeneračnom podnikaní v dobe digitalizácie (ďalej len povedomie) vo firme. Fáza povedomia, i keď v hrubých rysoch, charakterizuje medzigeneračné podnikanie a jeho význam. Táto fáza je rovnako dôležitá ako nasledujúce fázy, nakoľko bez tejto fázy nevieme, aké generácie pôsobia v našej organizácií, aké sú ich charakteristiky a prínosy.

Koncepčný model

Obrázok 9: Fáza 1 koncepčného modelu