2. Fáza

Koncepčný model

Nástroje

Meranie emocionálnej inteligencie (EI)

Posúdenie digitálnej zrelosti firmy 1

Posúdenie digitálnej zrelosti firmy 2